Beeidigter Dolmetscher - Übersetzer,   sworn interpreter - translator,  tlumacz przysiegly, konferencyjny,  traductor e intérprete

Als Magister iuris und Rechtsdienstleister für polnisches Recht,  EU-Recht und kanonisches Recht (Codex Iuris Canonici), der zugleich als Dolmetscher und Übersetzer tätig ist, besitze ich neben ausgezeichneten Fremdsprachenkenntnissen auch die Fähigkeit, die Rechtssysteme zu interpretieren, aus denen ich Dokumente übersetze und beglaubige.  Beglaubigte Übersetzungen von:  Urkunden,  Diplomen, Zeugnissen, Kaufverträgen, wirtschaftswissenschaftlichen Texten, juristischen Schriftsätzen, Bankdokumenten, Versicherungsverträgen, Gutachten, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Ausschreibungsunterlagen, Verhandlungs-& Vernehmungsprotokollen, Software-Lokalisierung, angefertigt vom allgemein beeidigten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer für die englische und polnische Sprache. Das Honorar richtet sich ausschließlich nach dem JVEG - Gesetz.

Aufsichtsbehörde: Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Cecilienallee 3, D-40474 Düsseldorf
Versicherer: AXA Versicherung AG, Rolandstrasse 44, D-40476 Düsseldorf
Räumlicher Geltungsbereich der Berufshaftpflichtversicherung: Deutschland

".. Non tam praeclarum est Latine scire, quam turpe nescire.." -  Marcus Tullius Cicero   /  Verba volant, scripta manent - Caius Titus  - /  Qui tacet consentire videtur -  Paulus - /  Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet  /  In stipulationibus cum quaeritur, quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt - Ulpian (Dimitius Ulpianus) -  //  Normae agendi ex Ius Romanum  /  Ius commune vel communis opinio :   Actio semel extincta  non reviviscit  /  Actori incumbit probatio  /  Actor sequitur forum rei  /  Ad iura renuntiata non datur regressus /  Adoptio naturam imitatur / Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum  /  Agentes et consentientes  pari poena  plectuntur  /  Agere non valenti non currit praescriptio  /  Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem  /  Appellatione extinguitur iudicatum / Arbitrium es iudicium  / Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt  /  Argumentum a maiore ad minus  /  Argumentum a minori ad maius  /  Audiatur et altera pars!  /  Bona fides exigit ut quod convenit fiat / Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur / Boni iudicis est causas litium dirimere /  Bonus iudex damnat improbanda, non odit  /  Cedi ius personale alii non potest  /  Cessante ratione legis cessat et lex ipsa  / Clara non sunt interpretanda  /  Coactio non est imputabilis  / Cogitationis poenam nemo patitur  / Commodum eius esse debet, cuius est periculum  /  Confessio est regina probationum  /  Confessus pro iudicato habetur est  / Consuetudo pro lege servatur /  Contra facta non valent argumenta   / Contractus ab initio voluntatis est, es post facto necessitatis /  Conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus  / Credenda est sciptura  /  Crimen grave non potest esse impunibile  /  Crimina morte extinguuntur /  Cuiusvis hominis errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare   / Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti / Culpa lata, dolo aequiparatur /  Da mihi factum, dabo tibi ius / Damnum aut casu fit aut culpa  /   Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur /  Dura lex sed lex  /  Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat  / Eius est nolle, qui potest velle /  Errantis nulla voluntas est  /  Excipiendo reus fit actor  / Facta probantur, iura novit curia  /  Fatetur facinus, quid iudicium fugit  /  Feci, quod potui, faciant meliora potentes  /  Fiat iustitia, pereat mundus! / Forma legalis forma essentialis / Fraus est fraudem celare  / Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit  /  Hominum causa ius constitutum est  / Id, quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest  / Idem est nihil dicere et insufficienter dicere / Ignorantia iuris nocet  /  Imperitia culpae adnumeratur  /  Impossibilium nulla obligatio est  / Impunitas semper ad deteriora invitat /  In dubio pro reo  /  In dubiis benigniora praeferenda sunt  /  In legibus fundamentum rei publicae /  In legibus magis simplicitas quam difficultas placet  /  In maleficiis voluntas spectatur,non exitus  / In pari causa melior est condicio possidentis  / In poenalibus causis benignius interpretandum est / In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur /  Inter arma silent leges  /  Is fecit, cui prodest  /  Iura novit curia  /  Iustitia nemini neganda /  Lege non distinguente nec nostrum est distinguere  /  Leges ab omnibus intellegi debent  / Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria  / Lex posterior derogat legi priori  /  Lex posterior generalis non derogat legi anteriori speciali  /  Lex prospicit, non respicit  /  Lex retro non agit  / Lex specialis derogat legi generali  / Locus regit actum  /  Mala causa silenda est  /  Male enim nostro iure uti non debemus /  Manifestum non eget probatione  / Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrant  /  Maximus pericula semper dant veniam culpae  / Mora trahit periculum  / Mors est quies viatoris,  finis est omnis laboris  /  Mors omnia iura solvit  /  Multi multa sciunt, nemo omnia  / Multis terribilis caveto multos  /  Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur /  Ne bis in idem procedamus / Ne bis in idem crimen iudicetur / Ne eat iudex ultra petita partium  /  Necessitas frangit legem /  Neglegentia culpa est  / Neminem laedit, qui suo iure utitur /  Nemo ex suo delicto moliorem suam condicionem facere potest  /  Nemo iudex sine actore  / Nemo iudex idoneus in propria causa  /  Nemo iudex in causa sua / Nemo iure suo uti cogitur /  Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur  /  Nemo sibi ipse titulum adscribit /  Nemo tenetur se ipsum accusare  /  Nemo testis idoneus in propria causa  / Nihil probat, qui nimium probat  /  Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus  /  Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat /  Nulla poena sine lege  /  Nulla potentia super leges esse debet  /  Nulla regula sine exceptione   / Nullum crimen sine lege  /   Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur /  Numquam nocere, semper adiuvare / Numquam nuda traditio transfert dominium / Oblivio signum neglegentiae / Occasio furem facit /  Omnis definitio in iure civili periculosa est  / Omnis labor optat praemium  / Omnis litigator victus debet impensis / Praesumptio cedit veritati / Plus ratio quam vis  /  Privatorum conventio iuri publico non derogat / Pacta novissima servari oportet / Pacta sunt servanda  / Pactum de successione futura est illicitum / Pactum est duorum consensus atque conventio  /   Par in parem non habet imperium (iudicium)   /   Pater est quem nuptiae demonstrant  /  Plurimum enim interest utrum ex delicto aliquis ex contractu debitor sit  /  Plurimum mali credulitas facit  /  Plus cautionis in re est quam in persona  /  Plus est in re, quam in existimatione mentis  /   Plus ratio quam vis  /  Possidentes exceptionem, non possidentes actionem habent  /   Poena debet commensurari delicto  /  Poena est noxae vindicta  /  Poena maior absorbet minorem   /   Poenam heres non succedit  /   Poene potius molliendae sunt quam asperandae  /  Poenitentia sera raro est vera  /   Possessio non tantum corporis sed et iuris est  /  Potentia non est nisi ad bonum  /  Praesumptio iuris plena probatio  /  Praesumptio boni viri  /  Pretium in numerata pecunia consistere debet  /   Prior tempore, potior iure   /   Prohibenda est ira in puniendo   /   Proprietatis dominus plenam in re potestatem habet   /   Qualia extrema, talia media   /   Quaevis actio praescriptione extinguitur  /  Qui non appellat, approbare videtur sententiam  /  Quidquid agis, prudenter agas  /  Qui alteri possidet, non praescribit  /  Qui auctore iudice comparavit, bonae fidei possessor est  /  Qui dat finem, dat media ad finem necessaria  /  Qui excipit, probare debeat, quod excipitur  /  Qui facit per alium, est perinde, ac si faciat  per se ipsum  /  Qui iure suo utitur, neminem laedit  /  Qui non negat, fatetur  /  Qui peccat ebrius, luat sobrius  /  Qui provocat, nondum damnatus videtur  /   Qui tacet consentire videtur  /  Quod ad initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere  /  Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt /  Quod iuratum, id servandum est  /  Quod lege non prohibitum, licitum est  /  Quodlibet ius non solum actione sed etiam exceptione munitur  /   Quod non est in actis, non est in mundo  /   Quod non legitur, non creditur  /   Quod sine die debetur, statim debetur  /   Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris  /   Quotiens in fraudem legis fit alienatio, non valet quod actum est  /  Princeps legibus solutus est ~  Rex non potest delinquere ~  (D. Ulpian)  /   Raritas pretium facit  /  Ratio est anima legis  /  Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum  /   Receptores non minus delinquunt quam latrones  /   Redde quod debes  /  Re extincta pignus perit  /  Reformatio in peius iudici appellato non licet  /  Regula est, quae rem, quae est, brevite enarrat  /  Regula facit ius generale ubi nulla est exceptio  /   Rem tene, verba sequentur  /   Renuntiatio est strictissimae interpretationis  /   Renuntiatio non praesumitur  /  Reo negente actori incumbit probatio  /  Repetitio nulla est ab eo, qui suum recepit  /   Rerum ordo confunditur, si uniquique iurisdictio non servetur  /   Reum non audiri, latrocinium, non iudicium est  /   Res accessoria sequitur rem principalem  /   Res fructificat domino   /   Res ipsa loquitur   /   Res iudicata pro veritate accipitur  /   Res iudicata alii non nocet  /   Res nullius cedit primo occupanti  /  Res tantum valet, quantum vendi potest  /  Reus iisdem privilegiis utitur quibus et actor  /   Reus non tenetur loqui contra se  /   Salus publica suprema lex  /   Sapiens nihil affirmat, quod non probet  /  Sapientis iudicis est semper cogitare, quid lex cogat  /  Satius es impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari  /   Scire debes cum quo contrahis  /   Scientia nobilitat  /  Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem  /  Scripta publica probant se ipsa  /  Sciptura non valeat nisi in qua annus et dies evidenter ostenditur  /   Semper oportet ostendi originalem  /  Semper specialia in generalibus sunt  /  Sententia debet esse conformis libello  /   Servitia personalia sequuntur personam  /  Servitutis causa debet esse perpetua  /  Signum retinet signantum  /  Sine possessione praescriptio non procedit  /   Sine pretio nulla venditio   /  Si plures sunt fideiussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum tenentur   /   Si vis pacem, cole iustitiam  /   Societas delinguere non potest  /  Stabit praesumptio, donec probetur contrarium  /   Summum ius summa iniuria  /  Superficies solo cedit  /  Superfluum est privatum testimonium, cum  publica monumenta sufficiunt  /  Tempus regit actum  /  Ubi ius, ibi onus  /  Ubi lex, ibi poena  /  Ubi societas, ibi ius  /  Usus est unus legum corrector  /   Vim vi repellere licet  /   Volenti non fit iniuria  /