Praepropera consilia raro sunt prospera. Consilia multorum quaeruntur in magnis.

Als Magister iuris und Rechtsdienstleister biete ich  an:
  professionelle Rechtsberatung in polnischem Recht (Verfassungsrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht), 
in EU-Recht und in kanonischem Recht (Codex Iuris Canonici)  in folgenden Sprachen:  Englisch,  Spanisch,  Polnisch, Deutsch.

           

Aufsichtsbehörde: Präsident  des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Cecilienalle 3, D-40474 Düsseldorf
Berufshaftpflichtversicherung: AXA Versicherung AG, Rolandstrasse 44, D-40476 Düsseldorf
Räumlicher Geltungsbereich der Berufshaftpflichtversicherung: Deutschland

".. Non tam praeclarum est Latine scire, quam turpe nescire.." -  Marcus Tullius Cicero /  Normae agendi ex Ius Romanum  /  Ius commune vel communis opinio :   Actio semel extincta  non reviviscit  /  Actori incumbit probatio  /  Actor sequitur forum rei  /  Ad iura renuntiata non datur regressus /  Adoptio naturam imitatur /  Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum  /  Agentes et consentientes  pari poena  plectuntur  /  Agere non valenti non currit praescriptio  /  Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem  /  Appellatione extinguitur iudicatum / Arbitrium es iudicium  / Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt  /  Argumentum a maiore ad minus  /  Argumentum a minori ad maius  /  Audiatur et altera pars!  /  Bona fides exigit ut quod convenit fiat  /  Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur  /  Boni iudicis est causas litium dirimere  /  Bonus iudex damnat improbanda, non odit  /  Cedi ius personale alii non potest  /  Cessante ratione legis cessat et lex ipsa  /  Clara non sunt interpretanda  /  Coactio non est imputabilis  /  Cogitationis poenam nemo patitur  /  Commodum eius esse debet, cuius est periculum  /  Confessio est regina probationum  /  Confessus pro iudicato habetur est  /  Consuetudo pro lege servatur /  Contra facta non valent argumenta   /  Contractus ab initio voluntatis est, es post facto necessitatis  /  Conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus   /  Credenda est scriptura  /  Crimen grave non potest esse impunibile  /  Crimina morte extinguuntur /  Cui bono, cui prodest;/  Cuius vis hominis errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare  /   Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti  /  Culpa lata, dolo aequiparatur /  Da mihi factum, dabo tibi ius /  Damnum aut casu fit aut culpa  /   Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur /  Dura lex sed lex  /  Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat  / Eius est nolle, qui potest velle  /  Errantis nulla voluntas est  /  Excipiendo reus fit actor  / Facta probantur, iura novit curia  /  Fatetur facinus, quid iudicium fugit  /  Feci, quod potui, faciant meliora potentes  /  Fiat iustitia, pereat mundus!  /  Forma legalis forma essentialis  /  Fraus est fraudem celare  /  Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit  /  Hominum causa ius constitutum est  /  Id, quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest  /  Idem est nihil dicere et insufficienter dicere  /  Ignorantia iuris nocet  /  Imperitia culpae adnumeratur  /  Impossibilium nulla obligatio est  /  Impunitas semper ad deteriora invitat  /  In dubio pro reo  /  In dubiis benigniora praeferenda sunt  /  In legibus fundamentum rei publicae  /  In legibus magis simplicitas quam difficultas placet  /  In maleficiis voluntas spectatur, non exitus  /  In pari causa melior est condicio possidentis  /  In poenalibus causis benignius interpretandum est  /  In stipulationibus cum quaeritur, quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt /  In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur /  Inter arma silent leges  /  Is fecit, cui prodest  /  Iura novit curia  /  Iustitia nemini neganda  /  Lege non distinguente nec nostrum est distinguere  /  Leges ab omnibus intellegi debent  / Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria  /  Lex posterior derogat legi priori  /  Lex posterior generalis non derogat legi anteriori speciali  /  Lex prospicit, non respicit  /  Lex retro non agit  /  Lex specialis derogat legi generali  /  Locus regit actum  /  Mala causa silenda est  /  Male enim nostro iure uti non debemus /  Manifestum non eget probatione  /  Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrant  /  Maximus pericula semper dant veniam culpae  /  Mora trahit periculum  /  Mors est quies viatoris,  finis est omnis laboris  /  Mors omnia iura solvit  /  Multi multa sciunt, nemo omnia  /  Multis terribilis caveto multos  /  Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur /  Ne bis in idem procedamus / Ne bis in idem crimen iudicetur /  Ne eat iudex ultra petita partium  /  Necessitas frangit legem /  Neglegentia culpa est  / Neminem laedit, qui suo iure utitur /  Nemo ex suo delicto moliorem suam condicionem facere potest  /  Nemo iudex sine actore  /  Nemo iudex idoneus in propria causa  /  Nemo iudex in causa sua /  Nemo iure suo uti cogitur /  Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet  / Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur  /  Nemo sibi ipse titulum adscribit /  Nemo tenetur se ipsum accusare  /  Nemo testis idoneus in propria causa  /  Nihil probat, qui nimium probat  /  Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus  /  Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat /  Nulla poena sine lege  /  Nulla potentia super leges esse debet  /  Nulla regula sine exceptione   /  Nullum crimen sine lege  /   Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur /  Numquam nocere, semper adiuvare / Numquam nuda traditio transfert dominium  /  Oblivio signum neglegentiae / Occasio furem facit /  Omnis definitio in iure civili periculosa est  /  Omnis labor optat praemium  /  Omnis litigator victus debet impensis /   Ordo caritatis  /  Praesumptio cedit veritati  /  Plus ratio quam vis  /  Privatorum conventio iuri publico non derogat  /  Pacta novissima servari oportet / Pacta sunt servanda  /  Pactum de successione futura est illicitum  /   Pactum est duorum consensus atque conventio  /  Par in parem non habet  imperium (iudicium)  /   Pater est quem nuptiae demonstrant  /  Plurimum enim interest utrum ex delicto aliquis ex contractu debitor sit  /  Plurimum mali credulitas facit   /   Plus cautionis in re est quam in persona  /  Plus est in re, quam in existimatione mentis  /   Possidentes exceptionem, non possidentes actionem habent  /  Poena debet commensurari delicto  /  Poena est noxae vindicta  /  Poena maior absorbet minorem  /  Poenam heres non succedit  /  Poene potius molliendae sunt quam asperandae  /  Poenitentia sera raro est vera  /  Possessio non tantum corporis sed et iuris est  /  Potentia non est nisi ad bonum  /  Praesumptio iuris plena probatio  /  Pretium in numerata pecunia consistere debet  /   Prior tempore, potior iure  /  Prohibenda est ira in puniendo  /   Proprietatis dominus plenam in re potestatem habet  /   Qualia extrema, talia media  /   Quaevis actio praescriptione extinguitur  /  Qui non appellat, approbare videtur sententiam  /  Quidquid agis, prudenter agas  /  Qui alteri possidet, non praescribit  /  Qui auctore iudice comparavit, bonae fidei possessor est  /  Qui dat finem, dat media ad finem necessaria  /  Qui excipit, probare debeat, quod excipitur  /  Qui facit per alium, est perinde, ac si faciat  per se ipsum  /  Qui iure suo utitur, neminem laedit  /  Qui non negat, fatetur  /  Qui peccat ebrius, luat sobrius  /   Qui provocat, nondum damnatus videtur  /   Qui tacet consentire videtur  /   Quod ad initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere  /  Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt  /  Quod iuratum, id servandum est  /  Quod lege non prohibitum, licitum est  /  Quodlibet ius non solum actione sed etiam exceptione munitur  /  Quod non est in actis, non est in mundo  /  Quod non legitur, non creditur  /  Quod sine die debetur, statim debetur  /  Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris   /  Quotiens in fraudem legis fit alienatio, non valet quod actum est  /  Raritas pretium facit  /  Ratio est anima legis  /  Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum  /  Receptores non minus delinquunt quam latrones  /  Redde quod debes  /   Re extincta pignus perit  /  Reformatio in peius iudici appellato non licet  /  Regula est, quae rem, quae est, brevite enarrat  /  Regula facit ius generale ubi nulla est exceptio  /  Rem tene, verba sequentur  /  Renuntiatio est strictissimae interpretationis  /  Renuntiatio non praesumitur  /  Reo negente actori incumbit probatio  /  Repetitio nulla est ab eo, qui suum recepit  /  Rerum ordo confunditur, si uniquique iurisdictio non servetur  /  Reum non audiri, latrocinium, non iudicium est  /  Res accessoria sequitur rem principalem  /  Res fructificat domino  /  Res ipsa loquitur  /  Res iudicata pro veritate accipitur  /   Res iudicata alii non nocet  /   Res nullius cedit primo occupanti   /   Res tantum valet, quantum vendi potest  /   Reus iisdem privilegiis utitur quibus et actor /  Reus non tenetur loqui contra se  /  Salus publica suprema lex  /  Sapiens nihil affirmat, quod non probet  / Sapientis iudicis est semper cogitare, quid lex cogat  /  Satius es impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari  /  Scire debes cum quo contrahis  /  Scientia nobilitat  /  Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem  /  Scripta publica probant se ipsa  /  Scriptura non valeat nisi in qua annus et dies evidenter ostenditur  /  Semper oportet ostendi originalem  /  Semper specialia in generalibus sunt  /  Sententia debet esse conformis libello  /  Servitia personalia sequuntur personam  /  Servitutis causa debet esse perpetua  /  Signum retinet signantum  / Sine possessione praescriptio non procedit  /  Sine pretio nulla venditio  /  Si plures sunt fideiussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum tenentur  /  Si vis pacem, cole iustitiam /  Societas delinguere non potest  /  Stabit praesumptio, donec probetur contrarium  /  Summum ius summa iniuria  /  Superficies solo cedit  /  Superfluum est privatum testimonium, cum  publica monumenta sufficiunt  /  Tempus regit actum  /  Ubi ius, ibi onus  /  Ubi lex, ibi poena  /  Ubi societas, ibi ius  /  Usus est unus legum corrector  /  Verba volant, scripta manent   /  Vim vi repellere licet  /  Volenti non fit iniuria  /